Vialle

Úvod Činnosť Zimná údržba

Zimná údržba

Odhŕňanie a posyp

  • ciest a spevnených plôch vozidlom Š-706
  • chodníkov a menších plôch vozidlami M-26
  • chodníkov a menších plôch ručne
zú1
zú2

Odhŕňanie

  • komunikácií a spevnených plôch traktormi
  • chodníkov a menších plôch mechanizmami MT-8, M-26,
    LOCUST, BOBCAT, UN-053