Vialle

Úvod Činnosť Verejná čistota

Verejná čistota

Strojné čistenie

  • zametanie ciest a spevnených plôch s kropením (SCARAB)
  • zametanie ciest, chodníkov a spevnených plôch s kropením (TRILETY)
vč1
vč2

Ručné čistenie

  • zametanie ciest, chodníkov, parkovísk a ostatných spevnených plôch s odvozom sute