Vialle

Úvod O firme

Z histórie firmy

Spoločnosť Ing. Jozef Horniak - VIALLE bola založená v roku 1995.

firma

Hlavnou činnosťou firmy sa stali komunálne služby v meste Levice a to údržba komunikácií, starostlivosť o zeleň, verejné osvetlenie, verejná čistota, zimná údržba, neskôr aj stavebná činnosť. Svoje aktivity rozvíja hlavne v rámci Levického okresu, no úspešne sa adaptuje aj v iných okresoch. Práce realizuje pre obecné úrady, malých aj veľkých odberateľov. Od začiatku roka 2011 poskytuje služby na úseku odpadového hospodárstva.
Zatiaľ posledným krokom v rozširovaní činností bolo vytvorenie strediska dopravy a spustenie vlastnej betonárne.

Za dobu svojej existencie si firma vytvorila stabilné miesto na trhu a vykonáva práce pre množstvo stálych odberateľov. Celoročne zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov, ktorých počty dopĺňa podľa potreby sezónnymi silami.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v extraviláne mesta.

Hlavným krédom je kvalitne odvedená práca a spokojnosť zákazníka.