Vialle

Úvod Činnosť

Činnosť

V súčasnosti naša firma pôsobí v nasledovných činnostiach:


cinnost     cinnost     cinnost     cinnost     cinnost

  • údržba komunikácií (asfaltové povrchy, výspravky, dopravné značenie, frézovanie)
  • starostlivosť o zeleň (údržba trávnatých plôch, starostlivosť o dreviny, výsadby)
  • odpadové hospodárstvo (zber a likvidácia komunálneho odpadu, zber biologicky rozložiteľného odpadu, zber separovaného odpadu, ostatné služby v oblasti odpadového hospodárstva)
  • verejné osvetlenie (opravy a údržba, nové rozvody, rekonštrukcie, opravy miestneho rozhlasu, vianočná výzdoba)
  • verejná čistota (strojné a ručné čistenie komunikácií a spevnených plôch)

cinnost     cinnost     cinnost     cinnost

  • zimná údržba (odhŕňanie a posyp komunikácií a ostatných spevnených plôch)
  • stavebná činnosť (spevnené povrchy, realizácia drobných stavieb, zemné práce)
  • doprava (nákladné vozidlá, zemné stroje, žeriav)
  • betonáreň (výroba a dovoz betónu)
  • autopožičovňa