Vialle

Úvod Činnosť Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Zber, vývoz a likvidácia komunálneho odpadu

 • zo sídlisk (KBV)
 • z rodinných domov (IBV)
 • od podnikateľov
 • z rekreačných oblastí
oh1
oh2

Zber, vývoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu

 • zo sídlisk (KBV)
 • z rodinných domov (IBV)

Zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpadu

 • z rodinných domov (IBV)
 • z viníc
oh3
oh4

Zber a vývoz separovaných druhov odpadu

 • zo sídlisk (KBV)
 • z rodinných domov (IBV)
 • separovaný zber nebezpečného odpadu na zberovom dvore
  (od fyzických osôb)

Ostatné služby

 • práce a odvoz odpadov s hákovým nakladačom 7 m3
 • práce a odvoz odpadov s hákovým nakladačom 35 m3
 • prenájom kontajnerov (VKK) - 7 m3 a 35 m3
oh3