Vialle

Úvod Činnosť Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Opravy a údržba

 • svietidiel a ich komponentov (výbojky, tlmivky, zapaľovače)
 • stožiarov a výložníkov
 • rozvádzačov a ich komponentov
 • stožiarových krytov
 • zemných a vzdušných vedení a ich častí
vo1
vo2

Nové rozvody, rekonštrukcie

 • montáž a demontáž svietidiel
 • montáž a demontáž stožiarov a výložníkov
 • montáž zemných a vzdušných vedení
 • rozširovanie existujúcich obvodov
 • realizácia nových obvodov (vrátane zemných prác)

Opravy miestneho rozhlasu

 • montáž a opravy vzdušných vedení rozhlasu (mimo ústrední)
 • výmena reproduktorov
vo3
vo4

Vianočná výzdoba

 • montáž a demontáž vianočnej výzdoby