Vialle

Úvod Činnosť Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Spevnené povrchy

 • realizácia plôch so zámkovej dlažby a zatrávňovacích tvárnic
 • pokládka obrubníkov, palisád a pod.
 • hutnenie podkladových vrstiev a spevnených plôch
sč1
sč2

Realizácia drobných stavieb

 • prístrešky, autobusové zastávky a stavby podobného
  charakteru
 • drobné stavebné a murárske práce

Zemné práce

 • ručné zemné a výkopové práce
 • strojné zemné a výkopové práce
 • búracie práce ručnými a strojnými búracími kladivami
 • terénne úpravy
sč3