Vialle

Úvod Činnosť Údržba komunikácií

Údržba komunikácií

Asfaltové povrchy

 • z obaľovanej zmesi (pokládka mechanizmami finišér)
 • z recyklovanej obaľovanej zmesi (recyklátor BAGELA)
 • z liateho asfaltu
mk1
mk2

Výspravky

 • opravy výtlkov na vozovkách obaľovanou zmesou
 • opravy vozoviek a chodníkov po rozkopávkach (obaľovanou
  zmesou alebo liatym asfaltom)

Dopravné značenie

 • oprava, údržba a montáž zvislého značenia
 • zhotovenie vodorovného značenia
 • montáž spomaľovačov
mk3
mk4

Frézovanie

 • povrchu vozovky