Vialle

Úvod Mechanizmy

Mechanizmy

info

Mechanizmy sú zatriedené podľa druhu použitia do jednotlivých stredísk.

Obsluha je zabezpečovaná len našimi pracovníkmi, ktorí sú odborne spôsobilí na ich obsluhu.

Podrobnejšie informácie o možnostiach mechanizmu, alebo o podmienkach jeho využitia, získate od zodpovedných pracovníkov príslušných stredísk.