Vialle

Úvod O firme Výpis zo ŽR SR

Výpis zo živnostenského registra SR

Okresný úrad v Leviciach
Číslo živnostenského registra: 402-6871


Obchodné meno: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
IČO: 34278532
Miesto podnikania: 93401 Levice, Ul. SNP 2130/56

Predmety podnikania:

 1. Vodorovné a zvislé značenie ciest, Rezanie asfaltu a asfaltérske práce
  Deň vzniku oprávnenia: 28.04.1995

 2. Maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie v rámci voľných ohlasovaných živností
  Deň vzniku oprávnenia: 28.04.1995

 3. Stavebná údržba komunikácií
  Deň vzniku oprávnenia: 02.01.1996

 4. Realizácia sadovníckych úprav, údržba zelene
  Deň vzniku oprávnenia: 02.01.1996

 5. Inžinierska činnosť v oblasti cestnej dopravy
  Deň vzniku oprávnenia: 02.01.1996

 6. Správa a údržba verejného osvetlenia
  Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1996

 7. Stolárstvo
  Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1996

 8. Oprava motorových vozidiel
  Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1996
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 9. Správa trhoviska
  Deň vzniku oprávnenia: 13.07.1998

 10. Prevádzkovanie verejných WC
  Deň vzniku oprávnenia: 13.07.1998

 11. Čistiace a upratovacie práce
  Deň vzniku oprávnenia: 06.04.1999

 12. Automatizované spracovanie údajov
  Deň vzniku oprávnenia: 11.07.2000
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 13. Činnosť účtovných poradcov
  Deň vzniku oprávnenia: 11.07.2000
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 14. Vedenie účtovníctva
  Deň vzniku oprávnenia: 11.07.2000
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 15. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  Deň vzniku oprávnenia: 11.07.2000

 16. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  Deň vzniku oprávnenia: 18.09.2000
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 17. Prenájom motorových vozidiel
  Deň vzniku oprávnenia: 18.09.2000
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 18. Prenájom stavebných strojov a zariadení
  Deň vzniku oprávnenia: 18.09.2000
  Prevádzkárne: 93401 Levice, SNP 56

 19. Zemné kopáčske práce
  Deň vzniku oprávnenia: 06.11.2001

 20. Požičiavanie automobilov
  Deň vzniku oprávnenia: 14.05.2002

 21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  Deň vzniku oprávnenia: 14.05.2002

 22. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  Deň vzniku oprávnenia: 14.05.2002

 23. Varenie asfaltu
  Deň vzniku oprávnenia: 08.03.2006

 24. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2007

 25. Vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
  Deň vzniku oprávnenia: 27.08.2009

 26. Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  Deň vzniku oprávnenia: 27.08.2009

 27. Administratívne služby
  Deň vzniku oprávnenia: 27.08.2009

 28. Murárstvo
  Deň vzniku oprávnenia: 09.10.2009

 29. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 30. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 31. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 32. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 33. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 34. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 35. Čistenie kanalizačných systémov
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 36. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010
  Prevádzkarne: 93401 Levice, Mochovská cesta, areál CTZ

 37. Skladovanie
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 38. Prenájom hnuteľných vecí
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 39. Finančný leasing
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 40. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 41. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 42. Faktoring a forfaiting
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 43. Reklamné a marketingové služby
  Deň vzniku oprávnenia: 05.03.2010

 44. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve - kompostovanie
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 45. Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 46. Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 47. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 48. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 49. Poskytovanie služieb v rybárstve
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 50. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 51. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 52. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 53. Výroba mlynských výrobkov
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 54. Výroba kŕmnych zmesí
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 55. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 56. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 57. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 58. Diagnostika kanalizačných potrubí
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 59. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 60. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 61. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 62. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2010

 63. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2010
  Prevádzkarne: 93401 Levice, Mochovská cesta, areál CTZ

 64. Prevádzkovanie pohrebiska
  Deň vzniku oprávnenia: 24.03.2011
  Prevádzkarne: 93401 Levice, Horša, cintorín
  93401 Levice, Kalinčiakovo, cintorín
  93401 Levice, Čankov, cintorín
  93401 Levice, Malý Kiar, cintorín

 65. Prevádzkovanie pohrebnej služby
  Deň vzniku oprávnenia: 24.03.2011