Vialle

Úvod O firme Certifikáty kvality

Certifikáty kvality

Firma má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality od roku 2001.

V tomto roku jej boli opätovne vydané certifikáty kvality podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a
BS OHSAS 18001:2007.

certifikat_9001

certifikat_14001

certifikat_18001